Gym; så bör er service se ut!

Gym service trevlig personal

Vi på Bemötia optimerar servicenivån ut efter varje uppdragsgivare. Ingen klädbutik är den andra lik. Därför kan man inte ge exakta råd utan att göra en specifik analys först. Genom analysen skapar vi en unik handlingsplan som skapar unika möjligheter att förfina servicenivån och på så sätt öka lönsamheten. Idag tittar vi på vad gymmen bör tänka på i serviceväg för att vinstmaximera. Och åter igen är detta endast det mest elementära.

Utrustningen måste vara modern. Det låter självklart men är inte det för många gym. Sliten utrustning sänker intrycket. En undersökning som gjorts med fokus på gym visade att motivationen hos besökarna sjönk med i runda slängar 30% för låg till medelintensiva gymmare och med cirka 10% för de som tränar mer än 5 dagar i veckan när utrustningen var sliten.

Utbudet måste vara brett. Många gym får ofta klagomål eller förfrågningar på ett bredare utbud. I många träningsforum kommenteras det och tipsas om vilka anläggningar som har det största utbudet. Ofta är önskemålen som stört på lösvikter och att inte behöva stå i kö för att träna. Inom träning och gym går det trender precis som inom andra områden. Spinning är ett sådant, Crossfit är ett annat.  Intresset för Spinning har ökat markant de senaste 10 åren. Idag erbjuder en del gym i USA dagliga tävlingar bland besökarna. Speciella träningsrum har skapats där, varje deltagare har en egen score board, mätning av puls, kalorier, hastighet osv.

Tillgängligt. Vi rekommenderar alltid gym att tänka på tillgängligheten. Då talar vi inte om öppettider, det kommer senare. Vad vi menar med tillgänglighet är att maskiner och faciliteter måste vara lätta att nå. De får inte ligga undangömda eller i svårtillgängliga områden så att vissa besökare utesluts. Vikter och redskap bör exempelvis ligga på en sådan höjd att alla kan nå dem.

Väl tilltagna öppettider. Vissa arbetar inte och uppskattar träna på dagen. Andra tränar direkt efter jobbet. Vissa under lunchen. Oavsett vilket, ”fånga” alla tänkbara grupper genom generösa öppettider. Vissa gym har liten eller ingen bemanning efter kvällens inbrott och kan därmed ha öppet dygnet runt.  Självklart är detta en kostnadsfråga, men finns det ett sådant kundsortiment att det ändå skulle kunna vara en lönsammare väg i utvecklingen?

Bastu, pool, lounge? Bara fantasin kan sätta gränserna. Vad erbjuder du dina kunder och medlemmar innan och efter ett pass?

Musik? Vad spelas för musik och hur hög är den? Är den anpassad för träningen och tiden på dygnet? Sedan gymmens ankomst har det dryftats om musikens vara och inte vara. Vi på Bemötia arbetar ut efter en speciell utarbetat system som får dina gymbesökare att sluta klaga på musiken och istället stimulera dem till att träna mer och effektivare.

Rent? Kanske den viktigaste punkten efter utrustningen. Vi på Bemötia har ett 15 sidors långt arbetskapitel som handlar om renlighet på gym. Så vi tänker inte redogöra den här på sajten.

Många fler punkter. Vi har ett flertal ytterligare punkter som vi kanske tar en annan gång. Intresserad av låta oss ge Er en komplett bild av Er utbjudna service på Ert gym? Tveka inte att kontakta våra serviceoptimerare på Bemötia idag!