Om

Service

Service är och förblir en av de absolut viktigaste hörnstenarna när det kommer till försäljning och marknadsföring. Med hjälp av en kvalitativ verkställd och bibehållen servicenivå skapar företag kostnadseffektiva konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter.

Många mindre företag sköter och utvecklar servicearbetet helt på egen hand. Är man okunnig inom servicestrategi, vilket de stora flertalet företag är, men ändå hanterar kundfrågor skaffar man sig svårigheter – inte endast ur ett vinstperspektiv utan även för själva verksamheten som sådan.

Bemötia arbetar dels med att aktualisera betydelsen av service, genom Servicestrategen.se, dels effektivisera och utveckla servicen åt uppdragsgivare gentemot kunder genom att utarbeta unika servicestrategier (se Tjänster) för ökad lönsamhet. Vår styrka är vår mångåriga kunskap och individuella förmåga att syna servicen i detalj. Men vi stoppar inte där. Vi vill att varje företag även bibehåller den nya servicenivån i långsiktigt, därför använder vi oss av ett hållbarhetsperspektiv.

I vårt arbete är handlingsplanen ett viktigt redskap för att uppnå rätt företagskultur och arbetsmoral; långsiktigt.  Du kan läsa mer om vad vi kan göra för att öka lönsamheten hos ditt företag här.

Vår strävan

Vi på Bemötia strävar efter att bygga en varaktig relation med våra uppdragsgivare genom att:

  • vi utarbetar en unik servicestrategi som möjliggör för fler återkommande kunder som handlar mer.
  • väldigt måna om våra uppdragsgivares och presumtiva kunders sekretess.
  • Vi publicerar inte vårt arbete med våra kunder till någon extern part.
  • Vi åtar oss endast uppdrag där vi tror att vi kan skapa ett verkligt mervärde för våra kunder. (Bedömning görs i samband med den kostnadsfria konsultationen.)

 

Bemötia ingår sedan hösten 2017 i ett nätverk med Jabegruppen. Jabegruppen har mycket lång och gedigen erfarenhet när det kommer till bland annat teknisk företagsassitans och processteknologi. Genom vår samverkan har vi expertis till hands även inom områden som sträcker sig utanför serviceoptimeringens breda spektra. Detta borgar för att stora som små företag, med tvärs olika problem eller utmaningar, kan lite på att Bemötia har den kompetens som efterfrågas.